Vanhusneuvosto, kokous 15.2.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 10 Kokousaikataulu keväälle 2023

Perustelut

Pirkanmaan hyvinvointialueen vanhusneuvoston kokoukset esitetään pidettäväksi kerran kuukaudessa sovittuna viikonpäivänä (esim. joka kuun toinen keskiviikko klo 14.00 alkaen).

Kokousten fyysinen paikka on tarvittaessa Taysin kampusalueella Iso kokoushuone (Finn-​Medi 5,​ 1.krs). Vaihtoehtoisesti kokous voidaan pitää hybridinä (fyysinen läsnäolo ja teams) tai sähköisenä (teams). Kokouksiin osallistuminen etäyhteydellä myös edesauttaa osallistujien aktiivista osallistumista kokouksiin.

Ehdotus

Päätetään kokousaikataulu keväälle 2023.  

Päätös

Kevään kokousajoiksi valittiin tiistait 7.3., 11.4., 9.5. sekä varalla 13.6. klo 14.00 alkaen. Kevään kokoukset pidetään hybridikokouksina.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Laki hyvinvointialueesta 141 §).