Vanhusneuvosto, kokous 15.2.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 5 Läsnäolo- ja puheoikeuden myöntäminen

Perustelut

Esitetään, että myönnetään pysyvä läsnäolo- ja puheoikeus Pirkanmaan hyvinvointialueen suunnittelupäällikkö Annamari Tuomiselle ja suunnittelija Riikka Piiroselle.

Ehdotus

Myönnetään pysyvä läsnäolo- ja puheoikeus Pirkanmaan hyvinvointialueen suunnittelupäällikkö Annamari Tuomiselle ja suunnittelija Riikka Piiroselle.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Laki hyvinvointialueesta 141 §).