Vanhusneuvosto, kokous 15.2.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 3 Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

Perustelut

Pirkanmaan hyvinvointialueen hallintosäännön mukaan pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla sitä varten valittua jäsentä, ellei toimielin ole päättänyt pöytäkirjan tarkastamisesta muulla tavalla.

Esitetään, että pöytäkirjantarkastajat toimivat myös tarvittaessa ääntenlaskijoina.
 

Ehdotus

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat myös tarvittaessa ääntenlaskijoina.

Päätös

Kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Salme Lehtonen ja Anna-Maija Lahtinen, jotka toimivat myös tarvittaessa ääntenlaskijoina.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Laki hyvinvointialueesta 141 §).