Vanhusneuvosto, kokous 15.2.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 4 Vanhusneuvoston pöytäkirjan pitäjän (sihteerin) ja varapöytäkirjan pitäjän valinta

Perustelut

Pirkanmaan hyvinvointialueen hallintosäännön mukaan pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä.

Esitetään vanhusneuvoston kokouksen pöytäkirjanpitäjäksi suunnittelupäällikkö Annamari Tuomista ja varapöytäkirjanpitäjäksi suunnittelija Riikka Piirosta. 
 

Ehdotus

Valitaan vanhusneuvoston kokouksen pöytäkirjanpitäjäksi suunnittelupäällikkö Annamari Tuominen ja varapöytäkirjanpitäjäksi suunnittelija Riikka Piironen. 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Laki hyvinvointialueesta 141 §).