Vanhusneuvosto, kokous 15.2.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 6 Vanhusneuvoston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta

Perustelut

Valitaan vanhusneuvoston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja vuodelle 2023. Mikäli puheenjohtajan valinta ei ole yksimielinen, suoritetaan vaali (suljettu lippuäänestys). Vaalissa pöytäkirjantarkastajat toimivat äänten laskijoina. 

Esitetään, että esittelypuheenvuorot puheenjohtajaksi on kestoltaan enintään 3 min ja kannatuspuheenvuorot enintään 1 min.

Ehdotus

Valitaan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja vuodelle 2023.

Päätös

Vanhusneuvoston puheenjohtajaksi valittiin Antero Saksala ja varapuheenjohtajaksi Leena Ojala.

Kokouskäsittely

Puheenjohtajaehdokkaiksi asettuivat Leena Ojala ja Antero Saksala Kokouksessa suoritettiin vaali (suljettu lippuäänestys). Puheenjohtaja julisti puheenjohtajan vaalin tuloksen seuraavasti: Äänestyksessä on annettu yhteensä 35 äänestyslippua. Vaalissa ääniä ovat saaneet Leena Ojala 14 ääntä ja Antero Saksala 21 ääntä. Koska Antero Saksala on saanut eniten annettuja ääniä, vanhusneuvosto on valinnut hänet vanhusneuvoston puheenjohtajaksi.

Varapuheenjohtajaehdokkaiksi asettuivat Leena Ojala, Marianne Marenk sekä Kari Itkonen. Kari Itkonen luopui ehdokkuudestaan. Kokouksessa suoritettiin vaali (suljettu lippuäänestys).

Puheenjohtaja julisti varapuheenjohtajan vaalin tuloksen seuraavasti: Äänestyksessä on annettu yhteensä 35 äänestyslippua. Vaalissa ääniä ovat saaneet Leena Ojala 23 ääntä ja Marianne Marenk 12 ääntä. Koska Leena Ojala on saanut eniten annettuja ääniä, vanhusneuvosto on valinnut hänet vanhusneuvoston varapuheenjohtajaksi.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Laki hyvinvointialueesta 141 §).