Vanhusneuvosto, kokous 6.2.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 9 Aluevaltuuston edustajan valinta

383/2022

Valmistelija

  • Riikka Piironen, SUUNNITTELIJA, riikka.piironen@pirha.fi

Perustelut

Pirkanmaan hyvinvointialueen hallintosäännön 11. luvun mukaan vaikuttamistoimielimen jäsenellä (yksi jäsen / toimielin ja mahdollinen varajäsen) on läsnäolo- ja puheoikeus aluevaltuuston kokouksissa.

Vanhusneuvosto on kokouksessaan 15.2.2023 § 7 valinnut aluevaltuuston edustajan ja varaedustajan vuodelle 2023. Valitaan vammaisneuvoston edustaja ja varaedustaja aluevaltuustoon jäljellä olevaksi aluevaltuustokaudeksi.

Mikäli aluevaltuuston edustajan ja varaedustajan valinta ei ole yksimielinen, suoritetaan äänestys. 

Esitetään, että esittelypuheenvuorot edustajasta ja varaedustajasta aluevaltuustoon on kestoltaan enintään 2 min ja kannatuspuheenvuorot enintään 1 min.

Ehdotus

Vanhusneuvosto

  • valitsee vanhusneuvoston edustajan ja varaedustajan aluevaltuustoon jäljellä olevaksi aluevaltuustokaudeksi. 

Päätös

Vanhusneuvosto

  • valitsi aluevaltuustoon jäljellä olevaksi aluevaltuustokaudeksi vanhusneuvoston edustajaksi puheenjohtajan Antero Saksalan ja varaedustajaksi 1. varapuheenjohtajan Leena Ojalan.  

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Laki hyvinvointialueesta 141 §).