Vanhusneuvosto, kokous 6.2.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 12 Kokouksen päättäminen

Ehdotus

Puheenjohtaja päättää kokouksen. 

Päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.38.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Laki hyvinvointialueesta 141 §).