Vanhusneuvosto, kokous 6.2.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 11 Muut asiat

Perustelut

Muut esille tulevat asiat. 

Ehdotus

Vanhusneuvosto  

  • merkitsee tiedoksi kokouksessa esiin tulleet asiat.

Päätös

Vanhusneuvosto  

  • merkitsi tiedoksi Tampereen vanhusneuvoston aloitteen koskien Pali -palveluliikenteen bussien avustavaa henkilökuntaa. 

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Laki hyvinvointialueesta 141 §).