Vanhusneuvosto, kokous 6.2.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 7 Rakenteellinen sosiaalityö ja siihen liittyvät sosiaaliset raportit Pirkanmaan hyvinvointialueella

1510/2024

Valmistelija

  • Elina Perkiö, KEHITTÄJÄ-SOSIAALITYÖNTEKIJÄ, elina.perkio@pirha.fi

Perustelut

Rakenteellisen sosiaalityön ja sen merkittävän työvälineen - sosiaalisen raportoinnin - avulla tuotetaan asiakastyöhön perustuvaa tietoa, joka koskee asiakkaiden tarpeita ja niiden yhteiskunnallisia yhteyksiä sekä sosiaalipalvelujen ja muiden tukitoimien vaikuttavuutta ja vastaavuutta asiakkaiden tarpeisiin. Rakenteellinen sosiaalityö tekee näkyväksi asiakkaiden ongelmia, tarpeita ja vahvuuksia ja niiden suhteita yhteisöön ja yhteiskuntaan. Saadun tiedon avulla voidaan kehittää ja kohdentaa toimenpiteitä vaikuttavasti sekä parantaa sosiaalihuollon, sosiaalityön ja hyvinvointialueen muun hyvinvointia edistävän toiminnan vaikuttavuutta ja tuloksellisuutta.

Pirhassa toimii rakenteellisen sosiaalityön työryhmä ja palvelulinjakohtaisia rake-tiimejä. Palvelulinjojen yhteistyönä toteutetaan alkuvuodesta 2024 sosiaalisen raportti köyhyyden ilmiöstä. Vanhusneuvostolta pyydetään  kommentteja ja huomioita köyhyydestä. 

Oheismateriaalina saate ja esitys köyhyyden ilmiötä koskevan sosiaalisen raportoinnista kommenttipyyntöineen. 

Ehdotus

Vanhusneuvosto päättää

  • kerätä vanhusneuvostolta kommenttit ja huomiot köyhyyden ilmiötä koskevaan sosiaalisen raportointiin. Kommentit vanhusneuvosto@pirha.fi  16.2.2024 mennessä.
  • antaa kommenttiyhteenveto köyhyyden ilmiötä koskevaan sosiaalisen raportointiin kehittäjäsosiaalityöntekijä Elina Perkiölle 20.2.2024 mennessä

Päätös

Vanhusneuvosto päätti

  • kerätä vanhusneuvostolta kommenttit ja huomiot köyhyyden ilmiötä koskevaan sosiaalisen raportointiin yksilöidysti sähköpostiin vanhusneuvosto@pirha.fi 11.2.2024 mennessä,
  • perustaa valmistelutyöryhmän, jossa on mukana Leena Ojala, Mervi Hissa sekä Kari Itkonen, kokoamaan kommentit yhteen ja
  • antaa kommenttiyhteenvedon köyhyyden ilmiötä koskevaan sosiaalisen raportointiin kehittäjäsosiaalityöntekijä Elina Perkiölle 20.2.2024 mennessä. 

Tiedoksi

Elina Perkiö

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Laki hyvinvointialueesta 141 §).