Vanhusneuvosto, kokous 6.2.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 10 Tiedoksi merkittävät asiat

Perustelut

Vanhusneuvosto merkitsee tiedoksi:

  • Vanhusneuvoston Teams-ryhmän käyttöönotto, oheismateriaali
  • Hallintojohtajan viranhaltijapäätös 21.12.2023 § 32/2023 Ulkopuolisten asiantuntuntijoiden ja kouluttajien kutsuminen toimielinten ja valiokuntien tilaisuuksiin, oheismateriaalit
  • Vanhusneuvostolle on tullut tiedoksi kunnista, liitteet:
  1. Kihniön vanhus- ja vammaisneuvosto, Kannanotto hyvinvointialueiden palveluiden tulevaisuudesta
  2. Pöytäkirjan ote, Kihniön vanhus- ja vammaisneuvosto 28.11.2023
  3. Urjalan vanhus- ja vammaisneuvosto, Urjalan kunnan vanhus- ja vammaisneuvoston kesällä järjestetyn kyselyn tulokset 

Ehdotus

Vanhusneuvosto 

  • merkitsee tiedoksi kokouksessa esiin tulleet asiat.

Päätös

Vanhusneuvosto merkitsi tiedoksi

  • vanhusneuvoston Teams-ryhmän käyttöönoton, johon liittyen järjestetään koulutus Riikka Piirosen kutsumana,
  • hallintojohtajan viranhaltijapäätöksen 21.12.2023 § 32/2023 Ulkopuolisten asiantuntuntijoiden ja kouluttajien kutsuminen toimielinten ja valiokuntien tilaisuuksiin ja
  • vanhusneuvostolle kunnista tiedoksi tulleet liitteet.

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Laki hyvinvointialueesta 141 §).