Vanhusneuvosto, kokous 6.2.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 4 Vanhusneuvoston pöytäkirjanpitäjän vaihtuminen

2691/2024

Valmistelija

  • Riikka Piironen, SUUNNITTELIJA, riikka.piironen@pirha.fi

Perustelut

Pirkanmaan hyvinvointialueen hallintosäännön mukaan pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä.

Vaikuttamistoimielinten kehittämistyön osana vahusneuvoston pöytäkirjanpitäjäksi vaihtuu hallintoassistentti Anna-Sofia Kujansuu ja varapöytäkirjanpitäjäksi hallintoassistentti Iina Toivonen, neuvoston asiantuntijasihteerinä toimii suunnittelija Riikka Piironen ja hänen varallaan asiantuntijasihteerinä toimii suunnittelupäällikkö Anu Kallio.

Ehdotus

Vanhusneuvosto päättää, että 

  • pöytäkirjanpitäjänä toimii hallintoassistentti Anna-Sofia Kujansuu ja varapöytäkirjanpitäjänä toimii hallintoassistentti Iina Toivonen
  • asiantuntijasihteerinä toimii suunnittelija Riikka Piironen ja hänen varallaan toimii suunnittelupäällikkö Anu Kallio. 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin. 


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Laki hyvinvointialueesta 141 §).