Vanhusneuvosto, kokous 6.2.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 6 Vanhusneuvoston vuosikertomus 2023 ja toimintasuunnitelma vuodelle 2024

2689/2024

Valmistelija

  • Riikka Piironen, SUUNNITTELIJA, riikka.piironen@pirha.fi

Perustelut

Vanhusneuvoston vuosikertomukseen on koottu vuoden 2023 kokoukset, lausunnot ja vanhusneuvoston kannanotot ja aloitteet. Vuosikertomus liitteenä. 

Vanhusneuvoston valmistelutyöryhmä on tehnyt esityksen toimintasuunnitelmaksi vuodelle 2024. Toimintasuunnitelmaa laadittaessa on huomioitu vanhusneuvoston kokouksessa 14.11.2023 nostetut asiat, toiminnan itsearvioinnista nousseet asiat sekä jäseniltä tulleet kommentit. 

Ehdotus

Vanhusneuvosto päättää hyväksyä 

  • vuoden 2023 vuosikertomuksen ja

  • toimintasuunnitelman vuodelle 2024. 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin. 


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Laki hyvinvointialueesta 141 §).