Vanhusneuvosto, kokous 7.3.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 20 Esityslistan valmisteluryhmä

Perustelut

Esitetään kokousten esityslistan valmisteluryhmää, joka valmistelee ja hyväksyy esityslistalle tulevat asiat. Kokoukset järjestetään Teams-kokouksena. Valmisteluryhmä kokoontuu puheenjohtajan johdolla. Lisäksi valmisteluryhmään esitetään varapuheenjohtajaa, pöytäkirjan pitäjiä sekä yksi vanhusneuvoston jäsen. Tarvittaessa järjestetään jäsenehdokkaista avoin äänestys.  

Ehdotus

Päätetään valmisteluryhmän kokoonpanosta.

Päätös

Päätettiin ryhmän nimeksi kokouksen valmistelutyöryhmä. Ryhmä kokoontuu Teams-kokouksena noin kaksi viikkoa ennen seuraavaa kokousta. Valmistelutyöryhmään kuuluvat puheenjohtaja Antero Saksala, varapuheenjohtaja Leena Ojala, pöytäkirjanpitäjä Riikka Piironen, varapöytäkirjanpitäjä Annamari Tuominen sekä jäsenet Taina Törmä, Tapio Somppi ja Irma Koskela.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Laki hyvinvointialueesta 141 §).