Vanhusneuvosto, kokous 7.3.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 17 Hyvinvoinnin ja terveydenedistämistyön organisoituminen integraatiovastuualueella 

Perustelut

Kuullaan Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen vastuuyksikön ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivosen esittely hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyön organisoitumisesta integraatiovastuualueella. 

Ehdotus

Merkitään kuulluksi ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivosen esittely hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyön organisoitumisesta integraatiovastuualueella.   

Päätös

Kirjattiin tiedoksi Maarit Varjonen-Toivosen esitys ja siitä käyty keskustelu.

Kokouskäsittely

Merkittiin, että jäsen Leena Hulkkonen saapui kokoukseen pykälän käsittelyn aikana.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Laki hyvinvointialueesta 141 §).