Vanhusneuvosto, kokous 7.3.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 13 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Perustelut

Puheenjohtaja avaa kokouksen ja toteaa sen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Ennen kokousta vanhusneuvostolla on mahdollisuus tutustua Kuuselakeskuksen lähitorin toimintaan klo 13.15 alkaen.

Ehdotus

Puheenjohtaja avaa kokouksen. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Päätös

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 14:05. Todettiin kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Kokouskäsittely

Vanhusneuvosto päätti puheenjohtajan esityksestä käsitellä §16 Pöytäkirjanpitäjän ja varapöytäkirjanpitäjän tehtävien vaihto ennen §17 Hyvinvoinnin ja terveydenedistämistyön organisoituminen integraatiovastuualueella.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Laki hyvinvointialueesta 141 §).