Vanhusneuvosto, kokous 7.3.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 15 Läsnäolo- ja puheoikeus

Ehdotus

Myönnetään läsnäolo- ja puheoikeus asiakaskokemuspäällikkö Marika Järviselle 13-21 § ajaksi, ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivoselle 16-17 § ajaksi sekä läsnäolo-oikeus korkeakouluharjoittelija Lauri Tullalle 13-21 § ajaksi.   

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin. 


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Laki hyvinvointialueesta 141 §).