Vanhusneuvosto, kokous 7.3.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 23 Muut asiat

Perustelut

Muut esille tulevat asiat.

Ehdotus

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Muistutettiin henkilötietolomakkeen palauttamisesta. Lomake tulee olla palautettuna, jotta kokouspalkkioita ja kulukorvauksia voidaan maksaa. Myös varajäsenten tulee täyttää lomake.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Laki hyvinvointialueesta 141 §).