Vanhusneuvosto, kokous 7.3.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 18 Pirkanmaan hyvinvointialueen Asiakaskokemuksen ja osallistumisen ohjelma  

Perustelut

Kuullaan asiakaskokemuspäällikkö Marika Järvisen Asiakaskokemus- ja osallisuusohjelman esittely ja merkitään käyty keskustelu tiedoksi. 

Ehdotus

Kirjataan tiedoksi vanhusneuvoston näkemykset Asiakaskokemuksen ja osallistumisen ohjelmasta.  

Päätös

Kirjattiin tiedoksi Marika Järvisen esitys ja siitä käyty keskustelu. Vanhusneuvosto ei esittänyt yhteistä näkemystä tässä vaiheessa, mutta esitettiin toive olla mukana ohjelman valmistelussa jatkossa.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Laki hyvinvointialueesta 141 §).