Vanhusneuvosto, kokous 7.3.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 16 Pöytäkirjanpitäjän ja varapöytäkirjanpitäjän tehtävien vaihto

Perustelut

Henkilöresurssin mahdollisimman tehokkaan hyödyntämisen vuoksi sekä vanhusneuvoston että järjestö- ja osallisuuskoordinaation osalta, ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen esittää pöytäkirjanpitäjäksi (sihteeri) suunnittelija Riikka Piirosta ja varapöytäkirjanpitäjäksi suunnittelupäällikkö Annamari Tuomista. 

Ehdotus

Päätetään vaihtaa pöytäkirjanpitäjäksi (sihteeri) suunnittelija Riikka Piironen ja varapöytäkirjanpitäjäksi suunnittelupäällikkö Annamari Tuominen. 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin. 


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Laki hyvinvointialueesta 141 §).