Vanhusneuvosto, kokous 7.3.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 21 Toimintasuunnitelma

Perustelut

Esitellään vanhusneuvoston budjetti vuodelle 2023. Käydään keskustelu vanhusneuvoston toiveista toimintasuunnitelmaan 2023. 

Ehdotus

Valmistellaan toimintasuunnitelma seuraavaan kokoukseen (11.4.2023) käydyn keskustelun pohjalta. 

Päätös

Valmistellaan vanhusneuvoston toimintasuunnitelma huhtikuun kokoukseen. Sihteeri Riikka Piironen toimittaa sähköpostitse toimintasuunnitelman lomakepohjat. Jäsenet voivat lähettää ehdotuksia ja kommentteja ilmoitettuun määräpäivään mennessä.

Kokouskäsittely

Merkittiin, että jäsenet Martti Nykänen ja Pekka Karppanen poistuivat kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Laki hyvinvointialueesta 141 §).