Vanhusneuvosto, kokous 7.3.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 19 Vanhusneuvoston työjärjestyksen valmistelu

Perustelut

Käydään keskustelu vanhusneuvoston työjärjestyksestä luonnoksen pohjalta. 

Ehdotus

Valmistellaan vanhusneuvoston työjärjestys seuraavaan kokoukseen (11.4.2023), käydyn keskustelun pohjalta.   

Päätös

Valmistellaan vanhusneuvoston työjärjestys huhtikuun kokoukseen käydyn keskustelun sekä esitettyjen muutosehdotusten pohjalta.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Laki hyvinvointialueesta 141 §).