Vähän palveluita käyttävien valiokunta, kokous 6.6.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 18 Tiedoksi merkittävät asiat

Perustelut

  • Vähän palveluita käyttävien valiokunnan seuraava kokous 27.8.2024 pidetään läsnäkokouksena.
  • Aluehallituksen päätös 29.4.2023 § 129.

Ehdotus

Vähän palveluita käyttävien valiokunta

  • merkitsee tiedoksi kokouksessa esiin tulleet asiat. 

Päätös

Vähän palveluita käyttävien valiokunta

  • merkitsi tiedoksi kokouksessa esiin tulleet asiat. 

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Laki hyvinvointialueesta 141 §).