Vähän palveluita käyttävien valiokunta, kokous 7.3.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 2 Muistion tarkastus

Perustelut

Valiokuntien työjärjestyksen mukaan valiokuntien kokouksista laaditaan valiokuntamuistio. Muistioon kirjataan valiokunnan keskustelun keskeiset nostot ja huomiot. Valiokuntamuistiot ovat julkisia asiakirjoja. 

Valiokunnan muistion tarkastaa puheenjohtaja sekä varapuheenjohtajat. Muistio kuitataan tarkastetuksi sähköpostilla. 

Ehdotus

Valitaan vähän palveluita käyttävien valiokunnan muistion tarkastajiksi puheenjohtaja sekä varapuheenjohtajat.

Päätös

Valittiin monipalveluvaliokunnan muistion tarkastajiksi puheenjohtaja sekä Perttu Jussila ja Kaija Holli.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Laki hyvinvointialueesta 141 §).