Vähän palveluita käyttävien valiokunta, kokous 7.3.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 3 Pirkanmaan hyvinvointialueen Digiklinikan käyttöönotto

5555/2024

Valmistelija

 • Niko Lönn, PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ, niko.lonn@pirha.fi
 • Marika Haapala, VIESTINTÄSUUNNITTELIJA, marika.haapala@pirha.fi

Perustelut

Pirkanmaan hyvinvointialueen tavoitteena on tarjota ja lisätä asukkailleen digitaalisen asioinnin mahdollisuuksia. Digiklinikka on perusterveydenhuollon kivijalkapalveluita täydentävä asiointikanava ja se uudistaa merkittävästi asukkaiden palveluita Pirkanmaalla.​ Digiklinikka on pirkanmaalaisille helppo kanava ottaa yhteyttä ja hoitaa terveysasioita.​ Digiklinikalla hoidetaan vain sellaisia asioita, jotka voidaan turvallisesti hoitaa etänä. 

Digiklinikka on osa perusterveydenhuollon palveluverkoston uudistumista ja tuo myös ammattilaisille uudenlaisia mahdollisuuksia tehdä työtä ja tukee siten Pirkanmaan hyvinvointialueen rekrytointia. Digiklinikan ensimmäinen vaihe kattaa käyttöönoton perusterveydenhuollossa ja se otetaan käyttöön 1.5.2024. Tulevaisuudessa digiklinikkaa on suunniteltu laajennettavan uusiin palveluihin.

Ehdotus

Vähän palveluita käyttävien valiokunta

 • merkitsee esityksen tiedoksi ja
 • keskustelee sekä antaa kommentit Pirkanmaan hyvinvointialueen Digiklinikkaan.

Päätös

Vähän palveluita käyttävien valiokunta

 • merkitsi esityksen tiedoksi ja
 • keskusteli sekä antaa seuraavat kommentit Pirkanmaan hyvinvointialueen Digiklinikkaan:
  • Vähän palveluita käyttävän asiakkaan näkökulmasta digiklinikka on tärkeä lisä asiointikanaviin ja palveluvalikoimaan.
  • Digiklinikan käyttöönotto on tärkeää, jotta kynnystä ottaa yhteyttä terveyspalveluihin saadaan madallettua ja lisättyä tämän avulla esimerkiksi varhaisen puuttumisen mahdollisuuksia. Perusterveydenhuollon saavutettavuuden parantaminen kasvattaa myös luottamusta julkisiin terveydenhuollon palveluihin.
  • Digiklinikasta viestinnässä on kiinnitettävä huomiota asiakasmaksuista viestimiseen.
  • Häiriökysynnän haasteet on otettava käyttöönotossa huomioon ja pohdittava keinoja, millä tähän voidaan vaikuttaa.

Kokouskäsittely

Kuultiin asiantuntijana projektipäällikkö Niko Lönniä sekä viestintäsuunnittelija Marika Haapalaa.

Valiokunta keskusteli Digiklinikan käyttöönotosta sekä käytännön toimintatavoista. Valiokuntaa kiinnosti, miten ja kenen kanssa asiakas kommunikoi asiointikanavassa ja miten esimerkiksi hoidon jatkuvuus pystytään yhdistämään Digiklinikan toimintaan. Digiklinikan kysynnän uskottiin lisääntyvän, kun helppo ja sujuva palvelukanava tavoittaa asukkaat laajasti. Haasteena valiokunta näki mahdollisen häiriökysynnän. Lisäksi valiokunta keskusteli Digiklinikan tulevaisuuden kehittämissuunnista ja esitti huolensa siitä, miten huolehditaan siitä, että ict-kulut eivät kasva liian suuriksi. Digiklinikan viestinnän osalta valiokunta nosti esille asiakasmaksuista viestinnän sekä keskusteli kirjoitetun viestinnän eroista suhteessa kasvokkain tapahtuvaan vuorovaikutukseen.

Ella Näsi, Arttu Rintanen, Sari Mäkinen ja Titta Pelttari poistuivat kokouksesta


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Laki hyvinvointialueesta 141 §).