Vähän palveluita käyttävien valiokunta, kokous 7.3.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 5 Tiedoksi merkittävät asiat

Perustelut

  • Vähän palveluita käyttävien valiokunnan talouden toteuma 1-12/2023, oheismateriaali
  • Vähän palveluita käyttävien valiokunnan vuosikello 2024, oheismateriaali
  • Hallintojohtajan päätös § 32/2023: Ulkopuolisten asiantuntijoiden ja kouluttajien kutsuminen toimielinten ja valiokuntien tilaisuuksiin, oheismateriaali
  • Valiokuntien käsikirja
  • Valiokunnan tukiklinikan järjestäminen
  • Demokraattisen päätöksentekorakenteen kyselyä koskevat Teams-infotilaisuudet 13.3 ja 14.3 klo 16

Ehdotus

Vähän palveluita käyttävien valiokunta

  • merkitsee tiedoksi kokouksessa esiin tulleet asiat. 

Päätös

Vähän palveluita käyttävien valiokunta

  • merkitsi tiedoksi kokouksessa esiin tulleet asiat. 

Kokouskäsittely

Valiokunnan puheenjohtaja nosti esille myös Pirkanmaan hyvinvointialueen luottamushenkilöiden Teams-infotilaisuudet koskien demokraattisen päätöksenteon kyselyn tuloksia. Tilaisuudet pidetään 13.3 ja 14.3 klo 16 alkaen. Kutsut tilaisuuksiin on lähetetty kaikille aluevaltuuston, aluehallituksen, valiokuntien, jaostojen, aluevaali- ja tarkastuslautakuntien sekä vaikuttamistoimielinten jäsenille.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Laki hyvinvointialueesta 141 §).