Yhteistoimintaelin, kokous 11.6.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 53 Ostopalvelutyöryhmän väliraportti

11753/2024

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Pasi Virtanen, TALOUSJOHTAJA, pasi.virtanen@pirha.fi

Perustelut

Aluehallitus perusti päätöksellään ostopalvelujen kokonaisuutta selvittävän työryhmän 11.3.2024. Työryhmän on annettava toukokuun loppuun mennessä työstään väliraportti. Työryhmän toimikausi loppuu syyskuussa 2024.

Liitteenä on ostopalvelutyöryhmän tekemä väliraportti (ei-julkinen), joka on menossa 27.5.2024 aluehallituksen käsittelyyn.

Ehdotus

Esittelijä

Taina Niiranen, HENKILÖSTÖJOHTAJA, taina.niiranen@pirha.fi

Yhteistoimintaelin päättää

  • merkitä tiedoksi ostopalvelutyöryhmän väliraportin.

Päätös

Asia jätettiin pöydälle.

Kokouskäsittely

Puheenjohtaja Mika Kontio esitti, että asia jätetään pöydälle. Hyväksyttiin yksimielisesti.

Valmistelija

  • Pasi Virtanen, TALOUSJOHTAJA, pasi.virtanen@pirha.fi

Perustelut

Aluehallitus perusti päätöksellään ostopalvelujen kokonaisuutta selvittävän työryhmän 11.3.2024. Työryhmän on annettava toukokuun loppuun mennessä työstään väliraportti. Työryhmän toimikausi loppuu syyskuussa 2024.

Liitteenä on ostopalvelutyöryhmän tekemä väliraportti, joka on käsitelty 27.5.2024 aluehallituksessa.

Ehdotus

Yhteistoimintaelin päättää

  • merkitä tiedoksi ostopalvelutyöryhmän väliraportin.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Kuultiin asiantuntijana talousjohtaja Pasi Virtasta.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Laki hyvinvointialueesta 141 §).