Yhteistoimintaelin, kokous 11.6.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 51 Rikosasioiden käsittely Pirkanmaan hyvinvointialueella -ohjeistus

13150/2024

Valmistelija

  • Teemu Partanen, RISKIENHALLINTAPÄÄLLIKKÖ, teemu.partanen@pirha.fi
  • Vilma Kiilunen, HALLINTOLAKIMIES, vilma.kiilunen@pirha.fi

Perustelut

Hyvinvointialueella on valmisteltu uusi ohjeistus rikosasioiden käsittelystä Pirkanmaan hyvinvointialueella. Ohjeistus on tarkoitettu henkilöstön yleiseksi tietolähteeksi ja rikosasioiden käsittelystä hyvinvointialueelle. Ohjeessa kuvataan yleiset toimintatavat ja Pirhan linjaukset rikosasioissa. Ohjeistuksen lopusta löytyvät myös tärkeimpien rikostilanteisiin liittyvien asiantuntija- ja tukitahojen yhteystiedot.

Ohjeistuksessa ei huomioida erityisiä työtehtäviä, toimintaympäristöjä tai esimerkiksi lainsäädännöllisiä poikkeavuuksia. Jokaisella tehtäväalueella, palvelulinjalla tai muussa yksikössä tuleekin huomioida oman toiminnan mahdolliset erityispiirteet ja tarvittaessa laatia omat tätä yleisohjetta täydentävät kirjalliset ohjeet rikosasioiden käsittelystä.

Ohjeistus on valmisteltu Riskienhallinta, turvallisuus ja varautuminen -vastuualueella yhteistyössä lakiyksikön sekä muiden sidosryhmien kanssa. Ohjeistus esiteltiin konsernipalveluiden johtoryhmässä 15.5.2024.

Oheismateriaalina Rikosasioiden käsittely Pirkanmaan hyvinvointialueella -ohjeistus (ei-julkinen).

Ehdotus

Yhteistoimintaelin päättää

  • merkitä tiedoksi ohjeistuksen rikosasioiden käsittelystä Pirkanmaan hyvinvointialueella.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Kuultiin asiantuntijana riskienhallintapäällikkö Teemu Partasta.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Laki hyvinvointialueesta 141 §).