Yhteistoimintaelin, kokous 11.6.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 56 Tiedoksi merkittävät asiat

Ehdotus

Yhteistoimintaelin päättää

  • merkitä kokouksessa esiin tulleet asiat tiedoksi.

Päätös

Ei tiedoksi merkittäviä asioita.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Laki hyvinvointialueesta 141 §).