Yhteistoimintaelin, kokous 11.6.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 55 Yhteistoimintaelimessä käsiteltävien henkilöstön edustajien nimeämiset 2024

7030/2024

Valmistelija

 • Kimmo Mäkelä, PÄÄLUOTTAMUSMIES, kimmo.makela@pirha.fi

Perustelut

Henkilöstönedustajien nimeämiset/vaihdokset:

 1. Ensihoidon toimialueen johtoryhmän henkilöstönedustaja
  • Varsinainen jäsen Beeda Suokonautio, varajäsen Erik Lyden
    
 2. Palkkaharmonisaatiotyöryhmä
  • Varsinainen jäsen Jussi Pohjonen, varajäsen Maarit Nousu
    
 3.  Lasten, nuorten ja perheiden palvelulinjan johtoryhmä
  • Tuula Kiisken varahenkilöksi nimetään Juho Puusniekka
    
 4. Yhteistoimintaryhmät:
  • Sairaalapalveluiden yhteistoimintaryhmä
   • Varajäsen Suvi Marjasuon tilalle nimetään Johanna Tietäväinen
  • Konsernipalveluiden (strateginen ohjaus) yhdistetty työsuojelutoimikunta + yhteistoimintaryhmä
   • Varajäsen Suvi Marjasuon tilalle nimetään Jussi Pohjonen
     
 5. Terveyskeskuslääkäriresurssien suunnittelutyöryhmä
  • Henkilöstön edustajaksi nimetään Elina Miettola, varajäsen Maarit Nousu

Ehdotus

Yhteistoimintaelin päättää

 • merkitä tiedoksi muutokset henkilöstönedustajissa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Laki hyvinvointialueesta 141 §).