Yhteistoimintaelin, kokous 11.6.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 54 Yhteistoimintaryhmien kokoukset 1-5/2024

3791/2024

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Emilia Tomminen, HALLINTOASSISTENTTI, emilia.tomminen@pirha.fi

Perustelut

Yhteistoimintaelin on toivonut koontia yhteistoimintaryhmien kokouksessa käsiteltävistä asioista. 

Ajatuksena on jatkaa koontiasioiden tekemistä tasaisin väliajoin. Raportointia voitaisiin toteuttaa neljännesvuosittain, sillä yhteistoimintaryhmät kokoontuvat keskimäärin kuukausittain. Yhteistoimintaelin voi esittää näkemyksensä siitä, kuinka usein halutaan raportoitavan yhteistoimintaryhmien kokouskoonteja.

 

Liitteenä koonti yhteistoimintaryhmien kokouksista 2023 (ei-julkinen).

Ehdotus

Esittelijä

Taina Niiranen, HENKILÖSTÖJOHTAJA, taina.niiranen@pirha.fi

Yhteistoimintaelin päättää

  • merkitä tiedoksi koonnin yhteistoimintaryhmissä käsitellyistä asioista, ja 
  • edellyttää raportointia yhteistoimintaryhmistä neljännesvuosittain.

Päätös

Yhteistoimintaelin päätti

  • merkitä tiedoksi koonnin yhteistoimintaryhmissä käsitellyistä asioista, ja 
  • edellyttää raportointia yhteistoimintaryhmistä puolivuosittain.

Kokouskäsittely

Yhteistoimintaelin katsoi, että raportointi olisi tarkoituksenmukaisinta toteuttaa puolivuosittain. Lisäksi keskusteltiin erilaisista kehittämistoimenpiteistä (mm. alustava vuosikellosuunnitelma käsiteltävistä asioista), joista puheenjohtajisto, henkilöstöjohtaja ja sihteeri ottavat suunnitteluvastuun.

Valmistelija

  • Emilia Tomminen, HALLINTOASSISTENTTI, emilia.tomminen@pirha.fi

Perustelut

Yhteistoimintaelin on toivonut koontia yhteistoimintaryhmien kokouksessa käsiteltävistä asioista. Raportointia toteutetaan puolivuosittain yhteistoimintaelimen 20.2.2024 päätöksellä.

 

Liitteenä koonti yhteistoimintaryhmien kokouksista 1-5/2024 (ei-​julkinen).

Ehdotus

Yhteistoimintaelin päättää

  • merkitä tiedoksi koonnin yhteistoimintaryhmissä käsitellyistä asioista 1-5/2024.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Laki hyvinvointialueesta 141 §).