Yhteistoimintaelin, kokous 16.11.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 70 Henkilöstön edustajan nimeäminen valtakunnalliseen hyvinvointialojen kehittämisjaokseen

627/2022

Valmistelija

  • Taina Niiranen, henkilöstöjohtaja, taina.niiranen@pirha.fi

Perustelut

KT ja pääsopijajärjestöt ovat sopineet keskenään, että kutsut kehittämisjaokseen tulevat organisaatioille KT:n kautta. Kehittämisjaokseen kutsutaan johdon edustaja sekä henkilöstön edustaja samasta organisaatiosta. Kehittämisjaostoon ei tässä vaiheessa nimetä jäseniä vain tietyn pituiseksi toimikaudeksi. Se ei kuitenkaan estä sitä, että organisaatiokohtaisesti sovitaan vuorottelusta.

Pyydämme ilmoittamaan kehittämisjaokseen tulevan henkilöstön edustajanne yhteystiedot (nimi, tehtävä, sähköpostiosoite ja puhelinnumero) marraskuun aikana Niilo Hakoselle (niilo.hakonen@kt.fi).

Työelämän kehittämisryhmä Tekry ohjaa pääneuvotteluryhmän alaisuudessa valtakunnallisella tasolla yhteistoiminnallisen kehittämisen hankkeita ja toimenpiteitä sekä niiden valmistelua.

Kehittämisjaoksen tehtävät

  • Nostaa esille työpaikoilla havaittuja kehittämistarpeita
  • Tehdä niihin liittyviä kehittämisaloitteita
  • Toimia asiantuntijoina toimialojensa työelämän kehittämisen hankkeiden valmistelussa
  • Mahdollisuus osallistua yhteishankkeiden toteutukseen
  • Edistää osaltaan toimintatapojen uudistamista ja yhteistoiminnallista kehittämistä omassa organisaatiossaan
  • Edistää hyvän julkisen työn ja kehittämistyön näkyväksi tekemistä
  • Parantaa kunta- ja hyvinvointialojen vetovoimaisuutta, työnantajamielikuvaa ja työntekijäkokemusta

 

Ehdotus

Henkilöstöä edustavat järjestöt nimeävät henkilöstön edustajan valtakunnalliseen hyvinvointialueiden kehittämisjaokseen.

Päätös

Henkilöstön edustajaksi altakunnalliseen hyvinvointialueiden kehittämisjaokseen nimettiin Harri Järvelin ja varajäseneksi Satu Lejman.