Yhteistoimintaelin, kokous 16.11.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 63 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Ehdotus

Todetaan läsnäolijat ja kokouksen päätösvaltaisuus.

Päätös

Todettiin läsnäolijat ja kokouksen päätösvaltaisuus.

Myönnettiin läsnäolo- ja puheoikeus talousjohtaja Pasi Virtaselle, HR-palvelupäällikkö Teija Liimataiselle, HR-palvelupäällikkö Hanna Koivistolle ja HR-palvelupäällikkö Päivi Saloselle kokouksen ajaksi.