Yhteistoimintaelin, kokous 16.11.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 64 Pöytäkirjan tarkastajat

Ehdotus

Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Vuorossa: Vesa Koskinen ja Kimmo Mäkelä. Varalla Annne Markkula ja Maarit Nousu.

Päätös

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Vesa Koskinen ja Kimmo Mäkelä.