Yhteistoimintaelin, kokous 2.11.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 51 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Ehdotus

Todetaan läsnäolijat ja kokouksen päätösvaltaisuus.

Päätös

Todettiin läsnäolijat ja kokouksen päätösvaltaisuus.