Yhteistoimintaelin, kokous 2.11.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 54 Päihdeohjelma 

Valmistelija

  • Taru Kotiniitty, Työsuojelupäällikkö, taru.kotiniitty@pirha.fi

Perustelut

Päihteiden käytön on todettu olevan merkittävä ongelma suomalaisilla työpaikoilla. Työpaikoilla on mahdollisuus vähentää tätä riskiä kehittämällä ja vahvistamalla päihteiden käytön ehkäisyyn liittyviä toimintatapoja. Työterveyshuoltolain 1383/2001 11 pykälän mukainen päihdeohjelma jos työntekijöiltä tai työnhakijoilta aiotaan tehdä huumausainetestejä. Työmarkkinakeskusjärjestöt antoivat suosituksen Päihdehaittojen haltuun ottamiseen vuonna 2015. Pirkanmaan hyvinvointialueelle on laadittu päihdeohjelma, joka käsitellään Yhteistoimintaelimessä ja sen hyväksyy henkilöstöjaosto.

Ehdotus

Merkitään tiedoksi. 

Päätös

Merkittiin tiedoksi.