Yhteistoimintaelin, kokous 2.11.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 52 Pöytäkirjan tarkastajat

Ehdotus

Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Vuorossa: Ulla Kampman ja Maarit Kivimäki. Varalla  Päivi Koivuen ja Vesa Koskinen.

Päätös

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Ulla Kampman ja Maarit Kivimäki.