Yhteistoimintaelin, kokous 2.11.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 59 Tiedoksi merkittävät asiat

Valmistelija

  • Taina Niiranen, henkilöstöjohtaja, taina.niiranen@pirha.fi

Päätös

Merkittiin tiedoksi käyty keskustelu

  • määräaikaisten sijaisten työsopimuksien jatkaminen 
  • toimitilat
  • paikalliset sopimukset
  • yhteistoimintajärjestelmästä neuvotteluiden aloittaminen.