Yhteistoimintaelin, kokous 2.11.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 55 Työkykyohjeistus

Valmistelija

  • Taru Kotiniitty, Työsuojelupäällikkö, taru.kotiniitty@pirha.fi

Perustelut

Pirkanmaan hyvinvointialueen strategiassa on kirjattu henkilöstön saatavuuden, riittävyyden ja pysyvyyden olevan yksi suurimmista haasteista tulevina vuosina. Työkykyjohtamisella ja työkykyisyyden turvaamisella on myös merkitystä henkilöstön pysyvyyteen ja organisaation vetovoimaan. Työkykyohjeistuksella mahdollistetaan työkyvyn säilyttäminen ennaltaehkäisevillä toimilla. Eri tason tuen muodoilla mahdollistetaan työkyvyn alentuessakin työskentely tutussa organisaatiossa.  Työturvallisuuslaki 78/2002 velvoittaa työnantajaa huolehtimaan työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä työssä. Työkykyohjeistuksessa on kirjattu hyvinvointialueen tavat toimia eri tilanteissa sekä kirjattu se mitä kenenkin toimijan rooliin kuuluu näissä tilanteissa.

Ehdotus

Merkitään tiedoksi. 

Päätös

Merkittiin tiedoksi.