Yhteistoimintaelin, kokous 4.11.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 60 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Ehdotus

Todetaan läsnäolijat ja kokouksen päätösvaltaisuus.

Päätös

Todettiin läsnäolijat ja kokouksen päätösvaltaisuus.