Yhteistoimintaelin, kokous 4.11.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 62 Pirkanmaan hyvinvointialueen strategia

608/2022

Perustelut

Pirkanmaan hyvinvointialueen strategia on valmisteltu vuoden 2022 aikana. Työhön ovat osallistuneet luottamushenkilöt, asukkaat, henkilöstö sekä eri sidosryhmät. Ensimmäistä strategiaa luodessa laaja osallistuminen on erityisen tärkeää, jotta jokainen voi kokea strategian omakseen.

Pirkanmaan hyvinvointialueen ensimmäinen strategia on perusta lähivuosien päätöksenteolle ja se ohjaa uuden organisaation rakentamista ja toimintatapojen vakiinnuttamista. Muutokseen liittyy paljon epävarmuustekijöitä sekä alueellisella ja kansallisella tasolla, ja strategia luotsaa organisaatiota läpi suuren muutosvaiheen. Toimintaympäristön haasteet, hyvinvointialueen rahoitusvaje ja henkilöstöpula pakottavat aktiivisiin valintoihin ja jopa priorisointiin heti hyvinvointialueen ensimetreiltä. Onnistuminen edellyttää vahvaa keskustelu- ja päätöksentekokulttuuria, yhteistä tietopohjaa ja pirkanmaalaista rohkeutta.

Hyvinvointialuestrategia ohjaa Pirkanmaan hyvinvointialueen eli sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen toimintaa vuosina 2023-2025. Aluevaltuusto hyväksyy hyvinvointialuestrategian. Strategia ohjaa hyvinvointialueen toimintaa ja määrittää hyvinvointialueen pitkän tähtäimen tavoitteet. Strategia vastaa ensisijaisesti pirkanmaalaisten tavoitteisiin, ja huomioi samalla valtakunnalliset vaatimukset.  Hyvinvointialueen strategia perustuu arvioon hyvinvointialueen tilanteesta strategian laatimishetkellä sekä tulevista toimintaympäristön muutoksista ja niiden vaikutuksista hyvinvointialueen tehtävien toteuttamiseen.

Ehdotus

Esittelijä

  • Arto Ranta, strategiajohtaja, Arto.Ranta@pirha.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.