Yhteistoimintaelin, kokous 4.11.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 61 Pöytäkirjan tarkastajat

Ehdotus

Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Vuorossa: Päivi Koivunen ja Vesa Koskinen. Varalla Katri Maahi ja Anne Markkula. 

Päätös

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Päivi Koivunen ja Taina Niiranen