Yhteistoimintaelin, kokous 6.3.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 22 Henkilöstöjäsenten nimeäminen Tays uudistamisohjelman valmistelutyöryhmään

5299/2023

Perustelut

Järjestöjä on pyydetty nimeämään henkilöstön edustajat ja varahenkilö Tays uudistamisohjelman valmistelutyöryhmään.

Ehdotus

Esittelijä

  • Anu Valkama, LÄHIHOITAJA, anu.valkama@pirha.fi

Merkitään tiedoksi henkilöstön edustajien ja heidän varahenkilöidensä nimet.

Päätös

Merkittiin tiedoksi Taysin uudistamisohjelman työryhmään

henkilöstönedustajaksi Pasi Joronen sekä työsuojeluvaltuutetuksi Ilmari Kuokkanen.

Kokouskäsittely

Esittelijä teki kokouksessa esitykseen muutosesityksen seuraavasti: Nimettiin Taysin uudistamisohjelman työryhmään henkilöstönedustaja sekä työsuojeluvaltuutettu. Ehdotusta kannatettiin.