Yhteistoimintaelin, kokous 6.3.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Ehdotus

Todetaan läsnäolijat ja kokouksen päätösvaltaisuus.

Päätös

Todettiin läsnäolijat ja kokouksen päätösvaltaisuus.