Yhteistoimintaelin, kokous 6.3.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 20 Pirkanmaan hyvinvointialueen toimintakertomus ja tilinpäätös 2022

3349/2023

Valmistelija

  • Heidi Pyykkönen, HALLINTOPÄÄLLIKKÖ, heidi.pyykkonen@pirha.fi

Perustelut

Hyvinvointialueen tilikausi 2022 on kalenterivuosi 1.1. - 31.12.2022. Aluehallituksen on osaltaan käsiteltävä tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi sekä tilintarkastuksen jälkeen saatettava tilinpäätös aluevaltuuston käsiteltäväksi. Aluevaltuuston on käsiteltävä tilinpäätös kesäkuun loppuun mennessä.  

Vuoden 2022 tilinpäätös on laadittu soveltuvin osin kirjanpitolautakunnan hyvinvointialue- ja kuntajaoston antaman tilinpäätösyleisohjeen mukaan. Tilinpäätökseen kuuluvat tuloslaskelma, rahoituslaskelma, tase ja niiden liitetiedot sekä toimintakertomus. Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot hyvinvointialueen tuloksesta, taloudellisesta asemasta, rahoituksesta sekä toiminnasta. 

Pirkanmaan hyvinvointialueen tilikauden tulos on 0 €. Tilikaudelta ei muodostu yli- eikä alijäämää.

Pirkanmaan hyvinvointialueen tilinpäätös vuodelta 2022 on liitteenä. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Taina Niiranen, henkilöstöjohtaja, taina.niiranen@pirha.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Kokouskäsittely

Merkittiin, että käsittelyn aikana kuultiin asiantuntijana hallintopäällikkö Heidi Pyykköstä.