Yksilöasioiden jaosto, kokous 15.2.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 2 Pöytäkirjantarkastajat

Valmistelija

  • Anssi Flink, HALLINTOSIHTEERI, anssi.flink@pirha.fi

Perustelut

Hallintosäännön 144 §:n mukaan pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla sitä varten valittua jäsentä, ellei toimielin ole päättänyt pöytäkirjan tarkastamisesta muulla tavalla.   

Pöytäkirja voidaan allekirjoittaa ja tarkastaa sähköisesti. Sähköisessä päätöksentekomenettelyssä tehtyjä päätöksiä koskeva pöytäkirja tai sen osa voidaan tarkastaa erikseen ennen kokousta. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Sonja Vuorela, JOHTAVA SOSIAALITYÖNTEKIJÄ, sonja.vuorela@pirha.fi

Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa tarkastamaan tästä kokouksesta laadittava pöytäkirja. Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Minna Minkkinen ja Anna Moilanen. Varalla on Antti Moisander.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Minna Minkkinen ja Anna Moilanen. Varapöytäkirjantarkastajaksi valittiin Antti Moisanderin tilalle Satu Sipilä.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Laki hyvinvointialueesta 141 §).