Yksilöasioiden jaosto, kokous 15.2.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 4 Yksilöasioiden jaoston pöytäkirjanpitäjien määrääminen toimikaudeksi 2023

1542/2023

Valmistelija

  • Vilma Kiilunen, Hallintolakimies, Vilma.Kiilunen@pirha.fi

Perustelut

Pirkanmaan hyvinvointialueen hallintosäännön 144 §:n mukaan pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Sonja Vuorela, JOHTAVA SOSIAALITYÖNTEKIJÄ, sonja.vuorela@pirha.fi

Yksilöasioiden jaosto päättää, että  

  • kokouksissa pöytäkirjaa pitää hallintosihteeri Anssi Flink tai hänen estyneenä ollessaan Pirkanmaan hyvinvointialueen toimielintyöskentelytiimin henkilö. 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Laki hyvinvointialueesta 141 §).