Yksilöasioiden jaosto, kokous 29.3.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 49 Muut asiat

Päätös

Ei muita käsiteltäviä asioita.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Laki hyvinvointialueesta 141 §).