Yksilöasioiden jaosto, kokous 29.3.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 32 Pöytäkirjantarkastajat

Perustelut

Hallintosäännön 144 §:n mukaan pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla sitä varten valittua jäsentä, ellei toimielin ole päättänyt pöytäkirjan tarkastamisesta muulla tavalla.   

Pöytäkirja voidaan allekirjoittaa ja tarkastaa sähköisesti. Sähköisessä päätöksentekomenettelyssä tehtyjä päätöksiä koskeva pöytäkirja tai sen osa voidaan tarkastaa erikseen ennen kokousta. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Sini Seppälä, SOSIAALITYÖNTEKIJÄ, sini.seppala@pirha.fi

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Vuorossa ovat Antti Moisander ja Juho Ojares. Varalla Minna Minkkinen. 

Päätös

Yksilöasioiden jaosto valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Juho Ojareksen ja Maria Nikupaavon. Varalle Erkki Moision.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Laki hyvinvointialueesta 141 §).