Yksilöasioiden jaosto, kokous 8.3.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 30 Muut asiat

Päätös

Ei muita tai tiedoksi merkittäviä asioita.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Laki hyvinvointialueesta 141 §).