Yksilöasioiden jaosto, kokous 8.3.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 18 Pöytäkirjantarkastajat

Perustelut

Hallintosäännön 144 §:n mukaan pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla sitä varten valittua jäsentä, ellei toimielin ole päättänyt pöytäkirjan tarkastamisesta muulla tavalla.

Pöytäkirja voidaan allekirjoittaa ja tarkastaa sähköisesti. Sähköisessä päätöksentekomenettelyssä tehtyjä päätöksiä koskeva pöytäkirja tai sen osa voidaan tarkastaa erikseen ennen kokousta.

Ehdotus

Esittelijä

  • Sini Seppälä, SOSIAALITYÖNTEKIJÄ, sini.seppala@pirha.fi

Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa tarkastamaan tästä kokouksesta laadittava pöytäkirja. Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Antti Moisander ja Pasi Turkia. Varalla on Katri Virkkunen.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Pasi Turkia ja Antti Moisanderin tilalle Erkki Moisio. Varapöytäkirjantarkastajaksi valittiin Katri Virkkusen tilalle Satu Sipilä.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Laki hyvinvointialueesta 141 §).